Light Steel Indigo
DE EN ES FR HR IT NL PL PT SR SV
Auto °C °F

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Članak 1.
1. Ovim Opštim uslovima poslovanja (u daljnjem tekst: Uslovi) uređuju se odnosi između The Portal (u daljnjem tekstu: Voditelj), koji upravlja internetskim portalom Weather Directory (u daljnjem tekstu: Portal), s jedne strane, te korisnika Portala i usluga s druge strane (u daljnjem tekstu: Korisnik).
2. Pojam Korisnik obuhvata sledeće podskupine:
a. posetitelj Portala kao korisnik usluga (u daljenjem tekstu: Posetitelj)
b. poslovni subjekt uvršten u popis na Portalu (u daljnjem tekstu: Privrednik)

Članak 2.
1. Na sve međusobne odnose između Voditelja i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Uslovima, primenjuju se, na odgovarajući način, važeći propisi EU.

Članak 3.
1. Pristupom, kao i korišćenjem sadržaja ili usluga Portala, Korisnik pristaje na upotrebu i korišćenje istih u skladu s ovim Uslovima i prihvaća ove Uslove kao i sva ostala pravila korišćenja Portala i usluga koje se putem istog pružaju.
2. Ukoliko se Korisnik ne slaže s Uslovima, dužan je napustiti Portal odmah te prestati sa korišćenjem bilo kojeg dela Portala, kao i usluga koje se pružaju putem istog.

Članak 4.
1. Korišćenjem sadržaja Portala, Korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja istog te prihvata koristiti sadržaj Portala na vlastitu odgovornost.

Članak 5.
1. Voditelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može da nastane iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje Portala, za bilo koje radnje Korisnika upotrebom ili zloupotrebom Portala.
2. Korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju može da prouzroči sebi samom ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja Portala.

Članak 6.
1. Voditelj može u svako vrijeme izmeniti ili dopuniti Uslove, bez prethodne obavesti, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promjena.
2. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Portalu.
3. Nastavljanjem pristupa Portalu i korišćenjem bilo kojeg dela njegovog sadržaja ili usluga, smatrat će se da Korisnik pristaje na takve izmenjene ili dopunjene Uslove.

Članak 7.
1. Upis, kao usluga koju Voditelj pruža Privredniku sastoji se od, uključivo, ali ne i ograničavajući na:
a. upis poslovnih podataka Privrednika u popis poslovnih subjekata na Portalu
b. činjenje poslovnih podataka Privrednika dostupnim putem poslovne tražilice unutar Portala
c. eksponiranje poslovnih podataka Privrednika prema vodećim svetskim internetskim tražilicama
d. dodela Privredniku vlastite internetske stranice unutar Portala, za prikaz poslovnih podataka Privrednika i promidžbu istog, kao i njegove delatnosti
e. dodela prava pristupa administrativnom delu Portala kroz kojim se, između ostalog, omogućava Privredniku samostalno uređivanje sadržaja vlastite internetske stranice unutar Portala
2. Po zaprimljenoj uplati, Voditelj će u najkraćem roku, a najviše 30 dana od dana zaprimanja uplate, upisati Privrednika u popis Portala te podatke učiniti javno dostupnima putem internetskih stranica Portala.

Članak 8.
1. Za ispravnost podataka o Privredniku, odgovoran je isključivo sam Privrednik.
2. Bilo kakvu nepravilnost ili promenu, Privrednik je dužan prijaviti Voditelju u pisanom obliku, putem pošte, putem elektroničke pošte (e-mailom) ili putem kontakt forme na internetskoj stranici Portala.

Članak 9.
1. Voditelj će, sukladno vlastitim tehničkim mogućnostima, omogućiti Privredniku samostalno uređivanje podataka putem odgovarajućih administrativnih stranica na Portalu, za što će Privredniku biti poslani pristupni podaci, uključujući i lozinku.
2. Privrednik, kao i svaki drugi Korisnik, dužan je čuvati pristupne podatke i lozinku na sigurnom mestu.
3. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu nastalu zbog neprikladnog čuvanja, zlouporabe ili neovlaštene uporabe pristupnih podataka.
4. Voditelj neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili trećim osobama usled postupanja suprotno ovim odredbama.

Članak 10.
1. Zahtev za upis Privrednika u popis Portala, Korisnik može podneti u pisanom obliku, putem pošte, e-mailom ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici Portala.
2. U svrhu ubrzanja i pojednostavljenja procedure, Voditelj će samoinicijativno poslati dopis s ponudom za upis novoregistriranim poslovnim subjektima na registriranu adresu sjedišta.
3. Ponuda nije prenosiva, ne može se koristiti umjesto računa za otpis troškova, te nije obvezujuća.
4. Valjanost ponude ističe po isteku roka za uplatu navedenog na samoj ponudi.
5. Dopis s ponudom sadrži poverljive podatke i informacije koji, između ostalog, služe za prijavu u sustav za upravljanje sadržajem, računima i aplikacijom fiskalne blaganje, stoga ih ni u kojem slučaju nije dozvoljeno činiti dostupnima trećim osobama.

Članak 11.
1. Naknada za upis Privrednika u popis Portala definira se u ovisnosti o prethodnim statističkim pokazateljima.
2. Ukoliko se naknada plaća u roku navedenom na ponudi, odobrava se popust, odnosno, iznos naknade umanjuje se za odobreni popust.
3. Istekom roka za uplatu po ponudi, gubi se pravo na popust, tj. naknada za upis će se obračunati u punom iznosu.
4. Po zaprimljenoj uplati, Voditelj će izdati račun za izvršenu uslugu, kojeg je moguće preuzeti na internetskoj stranici Portala.

Članak 12.
1. Voditelj zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, izmijeniti, ukinuti ili dopuniti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i internetske stranice Portala.
2. Zabranjeno je, bez pisanog pristanka Voditelja, mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi sadržaj Portala.
3. Zabranjeno je, bez iznimke, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti, distribuirati ili prenositi bilo koje dokumente, tekstove ili korespodenciju ili djelove dokumenata, tekstova ili korespodencije, izdane od strane Voditelja, osim u svrhu u koju su isti izdani.

Članak 13.
1. Korisnik usluga daje privolu da Voditelj može koristiti i obrađivati njegove podatke za potrebe izvršavanja usluge, a što uključuje potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga kao i provjere identiteta Korisnika usluga, te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni.
2. Korisnik koji je pristao na primanje newslettera, suglasan je da Voditelj može koristiti njegove podatke u svrhu informativnih aktivnosti te da može kontaktirati Korisnika koristeći medije koji su mu dostupni u svrhu informiranja Korisnika o aktualnim ponudama.

Članak 14.
1. Voditelj zadržava pravo odbiti ili obustaviti usluge Korisniku, ukoliko smatra da je Korisnik dostavio netočne ili lažne podatke, odnosno, da na neprimjeren, protuzakonit ili na neki drugi neprihvatljiv način koristi usluge koje pruža Voditelj.
2. Korisnik snosi odgovornost za istinitost sadržaja i informacija koje učini dostupnim putem internetskih stranica Portala, kao i za kršenje autorskih i drugih prava.

Članak 15.
1. Voditelj će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na Portalu bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti.
2. Voditelj neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internestkih stranica Portala.
3. Ovi Uslovi tumače se i primjenjuju u skladu s pravom EU.
4. U slučaju spora, nadležan je isključivo EU Court.